fbpx

Branschorganisationen Plåt & Ventföretagen har på uppdrag av fastighetsägare tagit fram ett antal tips på åtgärder för att motverka spridningen av Covid-19 i ventilationssystem.

Det är dock viktigt att tillägga att det inte går att förhindra att viruset tar sig in i byggnader via allmän ventilation. Om man följer nedan tips, som är hämtade från REHVA, VVS-föreningarbas europeiska förbund, kan man skapa de bästa förutsättningarna för minskad spridning inomhus.

Plåt- och Ventföretagens tips:

  • Se helst till att ha kontinuerlig ventilation, stäng alltså aldrig av helt och hållet, eller ha åtminstone anläggningen i drift några timmar extra före och efter arbetsdagen.
  • Ha så stor andel utomhusluft som möjligt, cirkulera inte luften i lokalen.
  • Vid behov kan även fönstervädring användas som ett sätt att öka ventilationen om den är underdimensionerad.
  • Varken luftfuktighet eller rumstemperatur påverkar viruset, då krävs så hög temperatur eller luftfuktighet att det inte fungerar som arbetsplats.
  • Värme- och kylsystem kan vara igång som vanligt.
  • Roterande värmeväxlare bör vara avstängda.
  • Att rengöra ventilationskanalerna påverkar inte spridningen av viruset, partiklarna är så små att de rör sig med luften.
  • Ventilationssystemets filtertyp har ingen betydelse för spridning av viruset, i så fall måste man ha rumsspecifika luftrenare som används till exempel på sjukhus. Men det är viktigt att se till att filtren inte är igensatta utan att luften kommer fram.