fbpx

Härom veckan uppmärksammades yrket ventilationsmontör på Future Skills/Gymnasiedagarna i Göteborg. Montern hade många besökare och en hel del frågor ställdes.

Här är en sammanställning av de vanligaste frågorna, samt svaren på dessa.

Hur ser arbetsmarknaden ut/finns det jobb?
Arbetsmarknaden för en ventilationsmontör ser mycket god ut och det finns gott om jobb.

Vilket program på gymnasiet ska man gå om man vill bli ventilationsmontör?

I dagsläget söker man Bygg- och anläggningsprogrammet och därefter finns inriktningen hos plåtslageri.
Från och med 2019 kommer utbildningen för ventilationsmontörer att ligga på VVS- och fastighetsprogrammet.

Hur lång är utbildningen?

Gymnasieutbildningen är 3 år, precis som alla andra gymnasieutbildningar. Väljer man att gå en vuxenutbildning är den 40 veckor lång vilket motsvarar ca 1 år.

Finns utbildningen här i Göteborg?

Utbildningen finns i Göteborg. På Bräckegymnasiet för den som vill söka för gymnasienivå och på Movant för den som vill söka på vuxenutbildningsnivå.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
En typisk arbetsdag kan se olika ut beroende på vilket företag man arbetar på. Läs hur några vanliga arbetsdagar ser ut på Hej Vent-montör >>.