fbpx

imkanal

Kanske vet du vad en imkanal är, kanske känner du bara igen ordet, eller så har du ingen aning alls. Oavsett vad så förklarar vi här vad en imkanal är och varför de är extra utsatta för brandrisk.

I början användes begreppet imkanal som ett samlingsnamn för all frånluftsventilation i utrymmen där det fanns behov att ventilera ut vattenånga. Till exempel badrum, tvättstuga osv. Idag när man pratar om imakanaler så menar man i stället en ventilationskanal som suger ut luft från ett kök, eller annat utrymme där man lagar mat. Imkanaler finns i allt från lägenhetskök till stora restaurangkök.

Brandrisken är extra stor för en imkanal jämfört med andra ventilationskanaler. Det beror på att fett från matlagningen förs med stekoset upp och samlas i imkanalen som sedan kan börja brinna. Så om en brand uppstår i ett kök är risken relativt stor att branden sprids in i kanalen och fortsätter där.

Imkanal2012 har gjort tester på hur tre kanaltyper för imkanaler klarar en brand. Kanalen ska klara av temperaturer som motsvarar fett som brinner under 30 minuter och vara tät så att ingen brand läcker ut. Kanalen fick inte heller kollapsa. Se hur det gick i filmen nedan.

 

Se alla tester >>