Utbildning

För att utbilda sig till ventilationsmontör är det vanligast att gå gymnasieskolans treåriga byggprogram och att välja ”ventilationsplåtslageri” som inriktning i årskurs två. Det går bra att utbilda sig till ventilationsmontör på sin hemort även om gymnasieskolan inte har någon egen utbildning. Den komplettering som behövs kan genomföras på branschens skola i Katrineholm, PVF Teknikcentrum.

Det finns fem olika sätt att utbilda sig till ventilationsmontör

1. Gymnasieskolans treåriga byggprogram. I årskurs två väljer du ”ventilationsplåtslageri” som inriktning. Efter utbildningen följer ca 2 år som lärling.

2. Om din gymnasieskola inte har en egen ventilationsutbildning kan du genom praktik i företag och utbildning, av branschen godkänd utbildare, ändå utbilda dig till ventilationsmontör utan att byta skola.

3. Företagslärlingar blir anställda och utbildas dels på företaget och dels av branschen godkänd utbildare. Denna utbildningsform tar 4 år.

4. 40-veckors plåtslageriutbildning genom Arbetsförmedlingen, därefter följer 1,5 år – 2,5 år som lärling, beroende på tidigare yrkeserfarenheter.

5. På några platser i landet kan man få utbildningen genom Komvux.

Frisk luft – utbildning på webben

Frisk luft är ett webbaserat, interaktivt utbildningsmaterial för både blivande och verksamma ventilationsmontörer. Materialet har tagits fram och ägs av PVF Plåt & Vent Forum.

Frisk luft är en del av utbildningsmaterialet i gymnasieutbildningar och motsvarande utbildningar inom ventilationsmontage. Det är även till för företag inom branschen som på olika sätt vill vidareutbilda sin personal samt verksamma ventilationsmontörer som vill bli ”Certifierade ventilationsmontörer”.

friskluft-bild

Det finns många möjligheter som ventilationsmontör.