fbpx

Skyddsventilation

Extraordinära miljöer kräver speciell ventilation. I laboratorium hanteras ömtåliga och ibland till och med farliga kemikalier som är skadliga att andas in. Därför är det oerhört viktigt att ett laboratorium är rätt utformat så att arbetet kan ske på ett säkert sätt. Ventilationen är en mycket viktig del i säkerheten.

Vissa ventilationsmontörer och ventilationsföretag är specialister på skyddsventilation, ibland även kallat processventilation. Det är en typ av ventilation som handlar om att ventilera bort farliga luftburna föroreningar för att skydda labbpersonal och/eller produkter.

Exempel på skyddsventilation kan vara dragskåp, dragbänkar eller punktutsug, det vanligaste är dragskåp. Eftersom man inte alltid kan se eller känna lukten av farliga ämnen är det viktigt att kunna lita på att skyddsventilationen fungerar som den ska. Lufthastigheten in genom en dragskåpsöppning ska vara minst 0,5 m/s och det ska finnas en märkning som visar hur mycket som dragskåpsluckan kan öppnas utan att lufthastigheten in genomluckan sjunker till under den rekommenderade lufthastigheten. Ventilationen och kontrollsystemen i laboratorium ska kontrolleras minst en gång per år.

 

I den här filmen visas de fyra rökmönstertesterna som krävs på ett biologiskt säkerhetsskåp.

Skyddsventilation

Källor:
Arbetsmiljöverket
Labkontroll
Lindinvet