fbpx

Ett ämne som är högaktuellt är energibesparingsfrågan. Genom att ha bra ventilation i sitt hus eller lägenhet kan man spara upp till 30-40 % energi. Men hur går man egentligen tillväga för att spara så mycket energi, och därmed dra ner energikostnaderna? Svaret är ventilation med värmeåtervinning.

Texten nedan är ett sammandrag från Svensk Ventilation.

Bor man i en villa från 70-80-talet som bara har frånluft från toaletter och kök, där tilluften tillförs huset via ventiler med självdrag, finns mycket spara. Installerar man ventilation med värmeåtervinning kan man spara drygt 30 % av uppvärmningskostnaderna, men det förutsätter att ett aggregat med 80 % verkningsgrad även installeras och att huset är försett med treglasfönster. Om man däremot bygger ett nytt hus med passivhusteknik kan man minska uppvärmningskostnaderna med 60 %.

I befintliga flerbostadshus som installerar ventilation med värmeåtervinning och som samtidigt åtgärdar klimatskalet (byter fönster och isolerar) är besparingen mellan 20-40 % av uppvärmningskostnaderna. I Solna i Stockholm har man byggt om 87 lägenheter från 60-talet och lyckats minska energiförbrukningen med hela 50%. Enbart sovrummen har tilluft, vilket visat sig ändå ge tillräcklig lufttillflöde till hela lägenheten. I nybyggda flerbostadshus som byggs med passivhusteknik, ligger energiförbrukningen för uppvärmning drygt 80 % lägre än kravet för en normalt nybyggd lägenhet. Även här är förutsättningen ventilation med värmeåtervinning.