fbpx

lektion

Under hösten har vi arbetat med att ta fram ett nytt utbildningskoncept för ventilation, en motsvarighet till plåtslagarlådan som varit ett framgångsrikt koncept för plåtslagarelever.

Vi har bland annat pratat med högstadielärare som håller i tekniklektionerna, där vi vill att utbildningskonceptet ska ingå. Vi har även pratat med små och stora företag för att få tips och inspiration kring innehåll.

Upplägget kommer bygga på två olika lektionstillfällen, en teoretisk och en praktisk. Hur upplägget på de två lektionstillfällena kommer se ut är inte helt klart än men den praktiska delen kommer förmodligen innehålla något slags luftexperiment.