fbpx

Visste du att

Varje dag andas vi in 25 000 liter luft, mestadels inomhus eftersom vi i snitt tillbringar närmare 90 % av tiden där.

På jorden finns det inte mindre än 5 180 000 000 000 000 000 kg luft.

Vanligaste typen av ventilationskanaler är runda och rektangulära. Dessa är oftast tillverkade i förzinkad stålplåt eller obehandlad stålplåt.

Minst 500 personer drabbas varje år av lungcancer på grund av dålig luft inomhus.

Rekommenderad lufttemperatur vid lätt och stillasittande arbete ska hålla sig mellan 20-24°C vintertid och 20-26°C sommartid. (Enligt arbetsmiljöverket)

Vid en sökning på Google får du inom 0,2 sekunder en lista över 652 000 svenska sidor för ventilation. Ett poppis ämne!

Som utbildad inom ventilation kan du lätt vidareutbilda dig till injusterare, projektör, ventilationstekniker eller OVK besiktningsman. Du kan också certifiera dig som montör.

Teknikutvecklingen inom ventilationsområdet går i en rasande fart. Intelligenta don och personifierad ventilation (PV) är två heta områden.

En bra ventilationsanläggning minskar energibehovet jämfört med ett självdragssystem trots att den kräver energi för att fungera.

FTX är det ventilationssystem som oftast används i de energisnåla och allt mer populära passivhusen. FTX innebär att man har kontrollerad till- och frånluft samt återvinner värmen i frånluften genom att i en värmeväxlare överföra värmen från frånluften till tilluften.

Ordet ventilation kommer från det latinska ordet ventilare som betyder lufta, vädra eller fläkta. Med ventilation menas att inneluft byts mot uteluft.