fbpx

Luftkvalitet kopplas till psykisk hälsa

Nya rön finner en koppling mellan luftföroreningar och högre nivåer av psykisk sjukdom. Det menar en internationell studie från University of Chicago, som samlat in data på mer än 150 miljoner människor i USA och Danmark, där hälsa och föroreningsnivåer mätts.

Studien fann att högre nivåer av luftföroreningar innebar ökade nivåer av bipolär sjukdom och depression i båda länderna. Den sämsta luftkvalitén i USA associerades med en nästan trettio procent ökad risk för bipolär sjukdom jämfört med den bästa luftkvalitén. I Danmark visade det sig att en ökat exponering för luftföroreningar under barndomen ökade schizofreni med 148 procent, tillsammans med 50 procent fler fall av depression.

En annan internationell studie har även funnit en koppling mellan två typer av luftföroreningar och ökad risk för demens.

Effektiv ventilation förhindrar att skadliga ämnen som luftföroreningar och pollen kommer in i byggnaden. Ofta har gamla hus inga naturliga kanaler för att filtrera luft som kommer in, och då behövs nya ventilationsaggregat som ser till dessa behov.

Läs mer om studien från University of Chicago här https://www.ctvnews.ca/health/possible-link-between-air-pollution-and-psychiatric-disorders-study-says-1.4564739