fbpx

Luftkvalitén i skolor runt om i landet är ofta bristfälliga eller otillräckliga. SVT rapporterar bland annat om skolor som får stänga ner delar av sin verksamhet delvis på grund av synpunkter på luften i lokalerna. Anledningen till detta är delvis att få skolor byggts i Sverige sen 1970-talet, under den dåvarande ”elevboomen”, när det byggdes ett stort antal nya byggnader som ursprungligen var tänkta som tillfälliga lösningar, men blev permanenta. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att uteluftsflödet inte bör understiga ca. 7 liter per person i en skola vid stillasittande sysselsättning, som en lektion. I vissa skolor har man blivit tvungen att temporärt lösa luftflödet med att öppna fönster när ventilationen inte varit tillräcklig.

Genom att bidra till en ökad luftkvalité i skolorna bidrar man även till en förbättrad skolgång för den dryga miljonen grundskoleelever som kommer tillbaka till skolan efter ett långt sommarlov. En bra luftkvalité gör att eleverna blir piggare, mår bättre, och kan prestera bättre.

Ifall du vill läsa mer om ventilation i skolmiljö kan du göra det här!