fbpx

När mars går mot sitt slut börjar en jobbig period för många människor, nämligen pollensäsongen. Dålig ventilation kan innebära ännu mer problem och även förvärra allergin.

I Sverige räknar man med att ca två miljoner svenskar lider av någon form av pollenallergi. De flesta förknippar nog pollenallergi med utomhusluften, men dålig inomhusventilation innebär att damm, rök, kvalster, pälsdjursallergener, kemikalier och andra irriterande ämnen inte vädras ut, även då pollen. Vi i Sverige spenderar 90% av vår tid inomhus, och kanske ännu mer just nu. Därför är det viktigt att luften vi andas under största delen av vår tid är så ren den bara kan vara, särskilt för allergiker.

Eftersom de skadliga partiklarna inte syns med blotta ögat gör det att vi först reagerar när symtomen börjar komma. Därför är det viktigt att arbeta i förebyggande syfte då en bristfällig ventilation kan leda till att även den som inte är allergisk allt eftersom utvecklar symtom och allergi. Enligt Boverket klarar dock inte fyra av fem småhus Boverkets rekommendationer för ventilation och ofta är det filtreringen som är värst.

Läs mer här >>