fbpx

Covid-19s framfart har ökat trycket betydligt på den redan högt belastade vården. Under pandemin har man fått ta till nya kreativa lösningar för att kunna hantera den höga belastningen. Särskilda krav har då ställts på ventilationen.

På Södertälje sjukhus möjliggjorde ventilationen fler fungerande vårdplatser när sjukhuset tvingades förvandla operationssalar och uppvakningsavdelningen till intensivvårdsplatser. I vanliga fall har ventilationen ett övertryck i operationssalar för att hindra smutspartiklar från att ramla ner i ett öppet operationssår. Men, genom att justera ventilationen och skapa ett undertryck hindrade det viruset från att smita ut ur salarna.

Källa: Svenska Dagbladet