fbpx

Det unika forskningsprojektet ”Ren luft, friskt liv” studerar innemiljön i moderna enfamiljshus. Målet är att få fram relevant resultat så att detta kan användas för att ställa krav på hur vi bygger våra framtida bostäder. Projektet leds av PVF Yrke & Utbildning och Lunds Tekniska Högskola, och sker på uppdrag av Plåt & Ventföretagen och Byggnads.

Två av projektets deltagare delade med sig av sin syn på förbättrat inomhusklimat. Artikel från renluftfrisktliv.se:

Olle Nilsson och Veronica Holmberg är två av de deltagare i Ren luft, friskt liv vars hus i Karlstad och Visby är med i undersökningen. Vi fick en pratstund med dem för att få deras syn på sitt deltagande i studien, och varför de tycker det är viktigt med ett förbättrat inomhusklimat.

Veronica Holmberg framhåller att frågan om inomhusluften lätt kommer i skymundan för annan forskning och nyhetsrapportering.

– Det är viktigt att lyfta frågan, just nu finns inte så många skriverier i tidningarna och folk känner inte till problemet med dålig inomhusluft. Många märker inte av problem med till exempel fukt förrän efter flera år, säger Veronica Holmberg.

Dålig koll på inomhusluften hemma
Även Olle Nilsson tycker att kunskaperna om inomhusluft är bristfälliga. Han tror att det beror på att annat står i fokus vid bostadsköp och renovering.

– Människor är mer fokuserade på energiåtgången i bostaden än kvaliteten på det man andas. Det är inget man tänker på förutom när man köper ett gammalt hus, säger Olle Nilsson.

I en undersökning som PVF Yrke & Utbildning tog fram under 2017 konstateras att svenskarna generellt har dålig koll på luften i sina hem. Detta trots att så många som 9 av 10 tycker att inomhusluft är väldigt viktigt.

61 % av de tillfrågade i undersökningen kontrollerade inte ventilationen vid senaste inflytt, och bara 6 % hade valt att kontakta en professionell ventilationstekniker för att göra kontrollen. Dessutom visar studien att 80 % av svenskarna inte har kontrollerat luften i sina villor under de senaste tre åren. Att människor har så pass dålig koll på sin inomhusluft hemma tror Olle Nilsson och Veronica Holmberg beror på okunskap och att det skrivs för lite om ventilation och inomhusklimat i media.

Bra ventilation kan bidra till förbättrad hälsa
I Folkhälsomyndighetens Miljöhälsorapport från 2017 konstaterades att cirka hälften av svenska bostäder inte uppfyller riktvärden för luftomsättning. Samtidigt visar forskning att ökad luftomsättning är bra för att motverka olika typer av luftvägsbesvär, sjukfrånvaro och prestationsproblem.

Trots det har studier om luftomsättningen i bostäder hittills varit oproportionerligt få. Därför hoppas Veronica Holmberg att Ren luft, friskt liv-studien ska ge resultat som förbättrar hållbarheten och skapar hälsosammare inomhusklimat i nybyggen.

– Jag tänker i ett bredare samhällsperspektiv, utifrån människors hälsa. Det är otroligt viktigt att människor tänker holistiskt kring sin hälsa och då är inomhusklimatet med låga emissioner en stor del av det, säger Veronica.

Förståelsen för hur kombinationen av god ventilation och medvetna materialval i ett hem påverkar luften och renligheten i hemmet är avgörande, menar hon. Veronica tror att möjligheterna för att ta Ren luft, friskt liv-projektet vidare bygger på att professionen tänker mer kostnadseffektivt vad gäller ventilationssystem i samband med nyproduktion.

– Man tar lätt för givet att ventilationen i nya hus ska vara bra. Därför ser jag fram emot att få forskningsresultaten, först då kommer det finnas något att ta på som gör det möjligt att förbättra utformningen av ventilation i framtiden, avslutar Olle Nilsson.