fbpx

Enligt ny forskning sänker luftföroreningar den globala livslängden i genomsnitt med 1,8 år per person. Luftföroreningar är därmed farligare än andra hot mot folkhälsan som exempelvis rökning, alkohol, droger och krig.

Hornsgatan i Stockholm är känd för sin dåliga luftkvalitet. Det var inte längesedan man förbjöd bilar med dubbdäck att köra på gatan, just för att minska hälsofarliga partiklar och göra lufthälsan bättre för de som bor på gatan. Nu har man gjort en mätning i en lägenhet belägen på gatan, där man mätte luftkvaliteten före respektive efter installation av FTX-system. Mätningen visade att att man kan uppnå god luftkvalitet även vid en hårt trafikerad gata med höga partikelhalter.

Detta är ännu ett exempel på hur viktigt arbete man gör som ventilationsmontör – man ser till att det går att andas frisk luft inomhus, att alla rum har ren luft fri från fukt och farliga partiklar.

Läs hela artikeln om mätningen på Svensk Ventilations hemsida >>