fbpx
Vet du vad teknisk isolering är?

Vet du vad teknisk isolering är?

Ventilationskanaler behöver ofta isoleras. Det görs bland annat för att minska bullret som fläktarna genererar eller för att behålla värmen eller kylan i kanalen. Detta kallas för teknisk isolering. Det är oftast isolerare som utför isoleringsarbetet, men ibland, vid...