fbpx

Att vänta på bussen där bland annat bilar och lastbilar åker bidrar till att man andas in farliga luftföroreningar. Även om Sverige har en relativt god luftkvalitet, bidrar ändå luftföroreningar i Sveriges storstäder till för tidig död hos många.

Lösningen på detta problem kan vara en ny innovation på marknaden som kallas ”Clean Shelter”, som fungerar som ett väderskydd med inbyggd teknik som renar luften med upp till 85-90 %.

Hur går detta till då? Jo, den förorenade luften sugs in via taket på Clean Shelter-kuren genom för-filtret i varje gavel, för att sedan renas ytterligare genom en luftrenare. Den renade luften blåses sedan in i skyddet via undertakets öppningar.

Läs mer >>