fbpx

I Sverige spenderar vi hela 90 procent av vår livstid inomhus – i vårt hem, på skola eller kontor och i fordon. Eftersom vi spenderar så pass mycket tid inomhus är det såklart otroligt viktigt att ha ett väl fungerande ventilationssystem för att få ett bra inomhusklimat och välmående.

Det finns många faktorer som påverkar inomhusklimatet, bland annat luftföroreningar och luftflödet. Den största delen luftföroreningar på skolor och kontor kommer från oss människor genom koldioxid eller från byggmaterial. Enligt Arbetsmiljöverket ska koldioxidnivån under en arbetsdag ligga på ett värde under 1000 ppm (parts per million). Är nivån över 5000 ppm kan detta ge direkt skadliga effekter.

Ett lågt luftflöde kan göra att det blir för varmt i lokalen, vilket påverkar koncentrationsförmågan. Ett för högt luftflöde kan istället göra att man upplever drag i lokalen. Är lufthastigheten högre än 0.15 meter per sekund upplever man oftast ett obehagligt drag om man har ett stillasittande arbete.

Som ventilationsmontör gör man därför ett viktigt arbete för sina medmänniskor. För att få till ett bra luftflöde, temperatur och undvika störande ljud från ventilationssystemet, gäller det att det är rätt dimensionerat, installerat och att det underhålls kontinuerligt.